Translate

martie 06, 2013

Raport de activitate an 2017

Raport de activitate

pe anul 2017

Biblioteca comunala „Sergiu Candiano” Pastraveni şi-a desfăşurat activitatea şi în anul 2017 urmărind, pas cu pas, să-şi îndeplinească rolul ce rezultă din declaraţia de misiune: "…de a servi interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor, oferind acces liber şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii."
Îndeplinirea misiunii noastre a fost influenţată de factori precum: implicarea autorităţilor în deciziile, programele şi proiectele bibliotecii; nivelul de finanţare; percepţia decidenţilor despre bibliotecă; personalul din bibliotecă, sub aspect numeric şi calitativ; dimensiunea şi structura comunităţii; calitatea serviciilor şi a colecţiilor; promovarea imaginii bibliotecii; atitudinea publicului vis-á-vis de bibliotecă, la un moment dat; gradul de încredere în colecţii şi în serviciile oferite.
Scăderea numărului de utilizatori nou înscrişi, a numărului de vizite directe şi a documentelor împrumutate, este o consecinţă firească a faptului că activitatea bibliotecii s-a redus prin adaugarea unor noi atributii bibliotecarului in cadrul primariei.
Biblioteca Comunala a continuat sa sustina parteneriate cu societatea civila, sa coopereze la nivel local cu institutiile educationale, sociale, medicale, culturale pentru a mentine si dezvolta furnizarea informatiilor comunitare. Pe parcursul anului au fost completate si actualizate baza de date, accentul punindu-se pe furnizarea lor in regim off-line.

1. Activitatea de completare a colecţiilor şi de constituire a instrumentelor de informare a utilizatorilor.
Activitatea Bibliotecii Comunale Păstrăveni s-a desfăsurat în anul 2017 în baza Programului de activitate întocmit, unde au fost compuse şi realizate următoarele:
-         activitate de completare a colecţiilor de bibliotecă şi de constituire a instrumentelor de informare a utilizatorilor asupra conţinutului acestora,
-         asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la totalitatea documentelor oferite de biliotecă prin amenajarea şi organizarea colecţiilor conform regulilor biblioteconomice,
-         păstrarea fondului de carte existent avînd în vedere recuperarea cărţilor împrumutate de la cititorii restanţieri,
-         fundamentarea pe principii noi a achiziţiei de carte astfel încât să se respecte caracterul enciclopedic al bibliotecii şi să se vină în întâmpinarea cererilor de lectură ale utilizatorilor;
-         găsirea de noi modalităţi de apropiere a publicului prin diversificarea gamei de activităţi culturale care se vor desfăşura lunar conform calendarului evenimentelor cultural – sociale, activităţi specifice (expoziţii tematice, medalioane literare, etc.) de popularizare a fondului de carte existent,
-         consultări cu bibliotecarul scolar şi cu cadrele didactice din cadrul celor două şcoli generale cu clasele I-VII din comună, studiind programa şcolara pentru disciplina limba română şi avînd la dispoziţie şi tematica lecturilor suplimentare la această disciplină precum şi la alte obiecte de studiu, activităţi de prelucrare bibliografică a documentelor în sistem informatizat – actualizarea bazei de date achiziţionată.
In anul 2017 unitatea şi-a îmbogaţit colecţiile cu un  număr de 141 volume in valoare de 4000 lei,

2. Activitate de valorificare a colecţiilor bibliotecii:
- diversificarea serviciilor oferite on-line copiilor şi adolescenţilor prin intermediul blogului instituţiei http://bibliotecacomunalapastraveni.blogspot.com în scopul susţinerii procesului de studiu şi informare;
- promovarea culturii informaţionale printre copii, părinţi, cadre didactice, pentru a le cultiva cunoştinţe şi abilităţi necesare într-o societate a informaţiei, inclusiv abilităţi de utilizare a tehnologiilor informaţionale moderne;
- popularizarea documentelor de bibliotecă prin mici expoziţii de carte şi rafturi tematice în funcţie de spaţiul disponibil,
- prezentarea direct cititorilor de cărţi noi intrate în patrimoniu,
- vizite a unor mici grupuri de elevi ai ciclului primar, în mod organizat şi însotite de învăţători, privind instruirea potenţialilor cititori privind programul bibliotecii, modul de împrumut şi de utilizare, păstrare si restituire al cărţii,
- acţiuni de dezbatere, informare şi recitaluri din opere cu prilejul zilelor omagiale de nastere sau comemorative a diferitelor personalitati culturale.
- prezentari cu expuneri de materiale ale celor mai importante evenimente din istoria poporului roman si a zilelor omagiale a diferitelor personalităţi sau scriitori.

3. Calitatea şi eficienţa activitatilor de animaţie culturală:
Majoritatea activităţilor cuprinse în programul de activitate şi-au propus creşterea calităţii serviciului şi atragerea unui număr mai mare de cititori prin constituirea propriului sistem de informare bibliografică şi documentară  cu ajutorul căruia beneficiarul va putea fi atras către lectură şi a descoperi activităţile organizate şi difuzate prin bibliotecă ;

Calendarul principalelor activitati cultural - educative desfasurate in cadrul bibliotecii comunale, in anul 2017:
-         februarie - discutie libera cu tema „Unde dragoste nu e, nimic nu e”. Utilizatorii au dialogat despre „dragoste” privita ca subiect de inspiratie pentru scriitori.
-         martie - Sub titlul „Ganduri inchinate mamei”, utilizatorii din clasele V-VIII au recitat poezii inchinate mamei urmate de videoclipuri de pe Internet, avand ca tema „Portretul moral si fizic al mamei”.
-         martie - concursul de compuneri cu titlul „...Si daca vine primavara”. Utilizatorii, respectiv elevii claselor II - IV si-au citit creatiile, iar juriul, format din cinci eleve din clasa a VIII-a, au selectat cea mai frumoasa compunere.
-         mai - concurs cu elevii din ciclul primar, „Recunoaste-ti personajul” - participantii au caracterizat personajele din „Greuceanu” de Victor Eftimiu, „Zana Zorilor” de Ioan Slavici.
-         iunie - impreuna cu cititorii din clasele primare s-a organizat un concurs cu titlul „Jocul Literelor” - pomi fructiferi.
-         iulie - a avut loc expozitia de carte pentru copii cu titlul „Cu ghiozdanul in lumea cartilor”.
-         august - discutie libera despre dinozauri, cu elevii din clasele I - IV.
-         septembrie - vizita „bobocilor” de la scolile din comuna, la biblioteca care au facut  cunostinta cu volumele existente in biblioteca, cu Regulamentul de ordine interioara;
-         octombrie - discutie libera despre „Planeta pe care traim si Univers”. S-a discutat despre planetele din univers, despre cea mai apropiata si cea mai indepartata planeta, de soare, ce stim despre forma planetei Pamant, ce este un tsunami, ce sunt vulcanii, ce se intampla cand erupe un vulcan, ce este efectul de sera, daca in Antartica traiesc oameni, care sunt cele mai mari deserturi.
-         octombrie - sub titlul „Drogurile, semne de maturitate?” a avut loc o discutie cu privire la dependenta de droguri si riscurile pe care le implica aceasta, discutia condusa de medicul uman din comuna.
-         decembrie - sub titlul „Uite, vine Mos Craciun !” concurs de compuneri ale elevilor Scolilor Generale din localitate, care au scris despre cea mai interesanta amintire cu Mos Craciun.

4. Dezvoltarea activităţii de marketing şi promovare a bibliotecii pentru creşterea numărului de utilizatori, a numărului de vizite şi a circulaţiei documentelor de bibliotecă:
a) promovarea bibliotecii prin publicaţiile proprii (broşuri, afişe ale activităţilor culturale organizate în cursul anului, pliante ).
b) popularizarea la sfârşitul anului a cititorilor fideli ai bibliotecii şi oferirea unor pentru anul următor. Cititorii fideli au putut împrumuta o carte în plus faţă de numărul impus prin regulament şi au primit invitaţii personale la activităţile culturale organizate de bibliotecă.
c) instituirea titlului de cititorul anului, prezentarea biografiei şi fotografiei celui mai asiduu şi mai civilizat dintre utilizatorii bibliotecii.
d) acordarea de premii în cărţi la toate concursurile organizate de bibliotecă, alese după criteriile: vârsta concurenţilor, tematica concursurilor, preferinţele de lectură ale concurenţilor.
e) îmbunătăţirea imaginii publice a bibliotecarului în relaţia cu utilizatorii prin: receptivitate faţă de cererile acestora, promptitudine, amabilitateresponsabilitate, competenţă profesională, comunicare.
f) informarea în masă a publicului despre activitatea de bibliotecă, prin intermediul paginii web a institiţiei.

5. Observatii asupra numărului şi structurii utilizatorilor:
În anul 2017, în concordanţă cu raportul statistic, au fost înscrişi doar un  număr de 20 cititori clasificati dupa cum urmeaza: dupa ocupatie: elevi - 20, dupa virsta: sub 14 ani – 20.

       Pentru viitor există discuţii la nivel de Consiliu local pentru extinderea spaţiului existent, si/sau construirea unui nou spaţiu, achiziţionarea de mobilier nou, precum și achiziţionarea de aparatură audio-video.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu