Translate

aprilie 30, 2013

Evidenta colectiilor

-Colecţiile Bibliotecii Comunale Păstrăveni se constituie şi se dezvoltă prin transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate şi sponsorizări, precum şi prin achiziţionarea unor servicii culturale de bibliotecă, respectiv achiziţionarea de documente specifice, publicaţii, cărţi vechi şi din producţia editorială curentă, indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice, a transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legii.
- Evidenţa documentelor din colecţiile proprii se face în sistem tradiţional şi informatizat, conform normelor biblioteconomice obligatorii pentru toate bibliotecile publice şi în funcție de gradul de informatizare specific.
- Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe formulare tipizate, astfel:
a) evidenţa globală - prin Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau ieşire, iar anual se face şi calcularea existentului;
b) evidenţa individuală - prin Registrul de Inventar (R.I), cu numerotare de la 1 la infinit, în care se înregistrează fiecare document de bibliotecă;
c) evidenţa preliminară pentru publicații seriale - pe fişe tipizate, până la constituirea lor în unităţi de evidenţă;
d) evidenţa analitică pe fişe însoţite de imagini foto - pentru bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu